Esitelmä Saksan rautarististä 13.6.

LUENTO HEIKKILÄN SOTILASKODISSA

Bundeswehrin eversti (res.) Mark Aretz luennoi Heikkilän kasarmin sotilaskodissa, Rykmentintie 15 Turku, torstaina 13.6.2019 klo 14.00 aiheesta Saksan rautaristi vuodesta 1813 lähtien

Mark Aretz pitää myös lyhyen ego-esitelmän ja kertoo, kuinka reserviupseerit koulutetaan Saksassa sekä edellytyksistä reserviupseerin ylentämiseksi everstiksi reservissä.  Tämä tilaisuus on kaikille avoin.  Mark Aretzin esityskieli on suomi.

Sotilaskodissa on omakustanteinen kahvitarjoilu. Kutsua esitelmätilaisuudesta saa lähettää edelleen. Tilaisuuden järjestäjää JP 27 Perinneyhdistyksen V-S:n Osasto. Tiedot liitteessä: Bundeswehrin eversti