Historia

Historiajulkaisuja

Turun seudun lottaperinneyhdistys on julkaissut Turun lottien historian ja yhdistyksen oman historian.

Tapani Kuntun kirjoittama Aatteellista toimeliaisuutta – Turun lotat rauhan ja sodan vuosina kuvaa turkulaisten lottaosastojen ja yksittäisten lottien toimintaa itsenäisyyden alusta syksyyn 1944. Huomattava osa julkaisusta käsittelee vähemmälle huomiolle jäänyttä 1920- ja 1930-lukujen rauhan ajan monipuolista työtä ja toimintaa. Teoksessa tarkastellaan myös lottien aatemaailmaa ja moraalikysymyksiä. Sotavuosien lottakomennuskokemusten lisäksi kirja kertoo lottien suhtautumisesta sodan päättymiseen ja Lotta Svärd -järjestön lakkauttamiseen. Teoksessa on käytetty arkistolähteitä ja lottia käsittelevää kirjallista materiaalia. Sen pääosassa ovat lotat omine kokemuksineen ja näkemyksineen työstään ja toiminnastaan lottana. Tämän näkökulman ovat mahdollistaneet lukuisat henkilöhaastattelut ja aikalaisdokumenttien käyttö Teoksessa on runsaasti ennen julkaisemattomia valokuvia ja piirroksia.

Teos julkistettiin huhtikuussa 2008, ja sitä on myynnissä Lottalassa tai postitse. Kirjassa on 191 sivua ja sen myyntihinta on 10 €, lisäksi mahdolliset postikulut.

Seija Aantaan, yhdistyksen aiemman puheenjohtajan ja nykyisen kunniapuheenjohtajan, kirjoittama Turun seudun lottaperinneyhdistys 20 vuotta 1994–2014 kertoo nimensä mukaisesti yhdistyksen vaiheet perustamisesta aina 20-vuotisjuhlavuoteen saakka. Julkaisun tavoitteena oli tallettaa aktiivisen yhdistyksen ja sen aktiivisten jäsenten toiminta jälkipolville. Siinä kuvataan myös Suomen Lottaperinneyhdistyksen perustamisvaiheita. Julkaisussa on käytetty myös jäsenistön tallettamaa aineistoa, kuten valokuvia. Ne kertovat siitä, kuinka yhdistyksen jäsenet ovat toimintavuosien aikana antaneet monipuolisen panoksensa yhdistyksen arkeen ja juhlaan. Teoksessa on erityisen runsas kuvitus.

Teos julkistettiin joulukuussa 2014, ja sitä on myynnissä Lottalassa tai postitse. Julkaisussa on 201 sivua, myyntihinta 20 €, lisäksi mahdolliset postikulut.

Lottalassa on saatavana myös Suomen Lottaperinneliiton julkaisemaa lottiin liittyvää tutkimuskirjallisuutta.

Lottaperinneyhdistyksen alkuvaiheet

Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittivat 12. helmikuuta 1994 rintamalotta Eeva Puutio, kotirintamalotta Katarina Piha ja pikkulotta Birgitta Vikström, josta tuli yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja. Jo ennen tätä oli perustettu Suomen Lottaperinneliitto (aluksi nimellä Lottaperinneyhdistys) siihen mennessä syntyneiden paikallisten perinneyhdistysten yhdyssiteeksi vuonna 1992. Edellisenä vuonna oli myös pidetty suuria lottamuistomitalien jakotilaisuuksia ympäri Varsinais-Suomen.

Turun lottamuistomitalitoimikunta oli perustettu syksyllä 1993, kun Suomen Naisten Huoltosäätiö (myöhemmin Lotta Svärd Säätiö) ja Suomen Maanpuolustushistoriallinen Yhdistys (myöhemmin Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liitto) olivat päättäneet ottaa käyttöön muistomitalin lottien työn kunnioittamiseksi. Irma Toivasen johdolla hanke eteni nopeasti, ja jo saman vuoden marraskuussa jaettiin ensimmäiset lottamuistomitalit, ensimmäisenä maassamme. Muistomitalitilaisuuksia pidettiin Varsinais-Suomessa yli 30 jo ennen kuin Turkuun perustettiin lottaperinneyhdistys. Se toimi 2000-luvun alkuun saakka nimellä Lottaperinne Turku ry – Lottatradition Åbo rf. Nykyinen nimi kuvastaa paremmin sitä, että yhdistykseen kuuluu paljon jäseniä myös Turun lähialueilta.

Juhlia

Turun seudun lottaperinneyhdistys on vuosien varrella toteuttanut useita hankkeita ja viettänyt monet vuosijuhlat. Suurempia juhlia on järjestetty viiden vuoden välein. Viisivuotisjuhlaan kuului ”lottakirkko” Turun tuomiokirkossa, jonne saapui myös perinteikäs lottalippu. Seppelpartiot lähtivät sankarihaudoille, kuten myöhemmissäkin vuosijuhlissa. Vuosi 2001 oli toiminnassa erityisen merkittävä, sillä silloin naulattiin sekä yhdistyksen perinnelippu ja paljastettiin Turun lottapatsas. Kymmenvuotisjuhlaan vuonna 2004 liittyi niin ikään lottakirkko ja Turun kaupunginteatterissa pidetty juhla, jossa puhui Lottaperinneliiton ensimmäiseksi kunniajäseneksi kutsuttu Elisabet Rehn.

Yhdistyksen 15-vuotisjuhlaa vietettiin helmikuussa 2009 Sigyn-salissa lottahenkisen ohjelman ja musiikin parissa. Samana vuonna yhdistys emännöi kolmannen kerran Lottaperinneliiton liittokokousta, ja sen yhteydessä pidettiin jälleen koskettava juhlajumalanpalvelus lokakuussa 2009 Tuomio tuomiokirkossa, sillä tuolloin tuli 70 vuotta ylimääräisten harjoitusten eli YH:n järjestämisestä. Perinneyhdistys on viettänyt myös Lotta Svärd -järjestön perustamisen 90-vuotismerkkivuotta keväällä 2011 Sigyn-salissa pidetyllä juhlatilaisuudella.

 Lottakuoro470x240 Monissa tilaisuuksissa on kuultu lottapukuihin pukeutunutta kuoroa, Turun naislaulajia, joka oli aloittanut toimintansa suoraan Turun lottakuoron seuraajana marraskuussa 1944.

Helmikuussa 2014 oli aika juhlistaa yhdistyksemme 20-vuotista toimintaa jäsenistöllemme järjestetyllä lämminhenkisellä juhlalla, jossa muisteltiin moninaisia viheita. Samaan vuoteen osui kakskin juhlaa, sillä marraskuussa toteutimme Lotta Svärdin lakkauttamisen 70-vuotismuistotilaisuuden Turun tuomiokirkossa. Musiikkipitoiseen, lottajärjestön työtä kunnioittaneeseen tilaisuuteen osallistui noin 800 vierasta.