Historiajulkaisut

Tapani Kuntun kirjoittama Aatteellista toimeliaisuutta – Turun lotat rauhan ja sodan vuosina kuvaa turkulaisten lottaosastojen ja yksittäisten lottien toimintaa itsenäisyyden alusta syksyyn 1944. Huomattava osa julkaisusta käsittelee vähemmälle huomiolle jäänyttä 1920- ja 1930-lukujen rauhan ajan monipuolista työtä ja toimintaa. Teoksessa tarkastellaan myös lottien aatemaailmaa ja moraalikysymyksiä. Sotavuosien lottakomennuskokemusten lisäksi kirja kertoo lottien suhtautumisesta sodan päättymiseen ja Lotta Svärd -järjestön lakkauttamiseen. Teoksessa on käytetty arkistolähteitä ja lottia käsittelevää kirjallista materiaalia. Sen pääosassa ovat lotat omine kokemuksineen ja näkemyksineen työstään ja toiminnastaan lottana. Tämän näkökulman ovat mahdollistaneet lukuisat henkilöhaastattelut ja aikalaisdokumenttien käyttö Teoksessa on runsaasti ennen julkaisemattomia valokuvia ja piirroksia.

Teos julkistettiin huhtikuussa 2008, ja sitä on myynnissä Lottalassa. Kirjassa on 191 sivua ja sen myyntihinta on 10 €, lisäksi mahdolliset postikulut.

Seija Aantaan, yhdistyksen aiemman puheenjohtajan ja nykyisen kunniapuheenjohtajan, kirjoittama Turun seudun lottaperinneyhdistys 20 vuotta 1994–2014 kertoo nimensä mukaisesti yhdistyksen vaiheet perustamisesta aina 20-vuotisjuhlavuoteen saakka. Julkaisun tavoitteena oli tallettaa aktiivisen yhdistyksen ja sen aktiivisten jäsenten toiminta jälkipolville. Siinä kuvataan myös Suomen Lottaperinneyhdistyksen perustamisvaiheita. Julkaisussa on käytetty myös jäsenistön tallettamaa aineistoa, kuten valokuvia. Ne kertovat siitä, kuinka yhdistyksen jäsenet ovat toimintavuosien aikana antaneet monipuolisen panoksensa yhdistyksen arkeen ja juhlaan. Teoksessa on erityisen runsas kuvitus.

Teos julkistettiin joulukuussa 2014, ja sitä on myynnissä Lottalassa. Julkaisussa on 201 sivua, myyntihinta 20 €, lisäksi mahdolliset postikulut.